STATIONSHISTORIE
Daværende adresse Årstal/Leder Økonomisk ansvarlig
Hadsundvej 21 8.1943 - 27.2.1945 Karl Nielsen Hørte under ZR Aalborg


HISTORIE

Henning Juul Jensen har sendt museet følgende beretning om ZR i Terndrup:
ZR's station i Terndrup blev etableret i august 1943 på adressen Hadsundvej 21, lige overfor Terndrup Sygehus.
Det var på daværende overlæge Eduard Kindts initiativ, at der blev oprettet ambulancetjeneste i Terndrup. Han havde efter flere forgæves henvendelser til Falck opgivet af denne vej at få en ambulance til Terndrup.
Falck havde stationer i Aalborg, Hadsund og Hobro, og man havde fået en aftale med de kommunale myndigheder om patientbefordring og redningsabonnement i oktober i 1938, og det mente man åbenbart var tilstrækkeligt. Men under overlæge Kindts virke på Terndrup Sygehus fra 1931, havde det efterhånden udviklet sig til et landskendt sygehus, der havde speciale i urologi, og der kom patienter fra hele landet. Men også fra det lokale område i Østhimmerland, var der mange akutte indlæggelser, og derfor syntes Kindt, at der var hårdt brug for ambulancetjeneste i Terndrup. Han henvendte sig derfor til ZR, og tilbød garageanlæg til en ambulance ved sygehuset. Det var efter aftale med vognmand Karl Nielsen, som drev vognmandsforretning fra denne adresse på Hadsundvej 21 i Terndrup.

Og så i august 1943 oprettede ZR Ambulancetjeneste i Terndrup, med den flotteste ambulance ingen havde set magen til. Det var muligvis en amerikansk "La Zalle". Sådan et mærke er i alt fald bygget på Lommelev Karosserifabrik på Falster, hvor ZR jo startede sit virke. Denne bil endte sine dage som dommerbil i Terndrup, men det er en anden historie.

Med oprettelsen af Zone-stationen i Terndrup skabtes der grobund for en vældig abonnementstegning. Som ambulancefører ansattes meget naturligt Karl Nielsen, som derefter solgte sin vognmandsforretning.

Allerede i det første år [ ja faktisk kun på 4 måneder ] kørte ZR's ambulance 4.990 kilometer på 216 udrykninger, så ambulanceberedskabet var i allerhøjeste grad nødvendig i Terndrup. Så vågnede Falck op! På landsbasis var der efterhånden opstået en del konkurrence fra det nystartede Zone-Redningskorps. Så oprettede Falck i en fart en redningsstation på Hadsundvej 30, genbo til ZR!

Der var i forvejen en brandsprøjte placeret i byen, ved Smed Nielsen på Aalborgvej. Men en kendt mand i byen, Søren Christian Andreasen blev ansat som stationsleder, og han fik hjælp af sin søn Thomas som var uddannet redder. Reservebrandmand var købmand Sommer på Bælumvej , han havde nemlig telefon! Det var der ikke ret mange, der havde dengang.

Og så blev der anskaffet fornøden materiel. En gammel automobilsprøjte blev ombygget, en gammel kranvogn og en sygebil blev sat i stand og malet. Falck-station i Terndrup var en kendsgerning.

Befolkningen i byen kendte Søren Christian Andreasen som en ualmindelig flink og behjælpsom mand. Så han blev en hård konkurrent til ZR, og på grund af denne konkurrence gik ZR's aktiviteter ned i 1944.

I følge oplysninger blev der i hele 1944 kun kørt 3.801 kilometer på 165 udrykninger. Og i 1945 blev der kun kørt 161 kilometer på 7 udrykninger, så gav man op, og ZR i Terndrup lukkede.

Karl Nielsen, som samme år havde mistet sin kone, fik nu et job på stationen i Nibe. Han rejste derefter til Horsens, hvor han boede til sin død.


År 1943 1944 1945
Antal 216 165 7
Ovenstående beretning er gengivet med tilladelse fra Zone- Redningskorpsets venner